måndag 16 april 2018

Efter ett långt och roligt läsår i matematikens och digitaliseringens tecken, går jag in i en period av mer intensivt skrivande igen. Och min skrivledighet inledde jag festligt genom att delta i Svenska folkskolans vänners vårfest i Helsingfors den 11. april, där jag fick ta del av 2018 års Biskops-Arnö-stipendium.

Stipendiet ger mig möjlighet att tillbringa tre veckor på folkhögskolan Biskops Arnö en bit utanför Stockholm, där jag kommer att kunna jobba ostört med mina skrivprojekt och också delta i en sommarkurs.

Som vanligt har jag flera olika skrivprojekt på gång, men för tillfället är det ett novellmanus som ligger mig närmast hjärtat. Det gäller att sammanställa ett antal noveller till en fungerande helhet och att dessutom bearbeta de enskilda texterna språkligt och tematiskt.

Ett roligt jobb, helt enkelt!

De senaste åren har jag läst novellantologier från hela världen och låtit mig inspireras till en större frihet i mitt skrivande när det gäller just novellkonsten. Jag har också deltagit i ett antal skrivarkurser och under en av dem, under Hannele Rabbs ledning, har jag skrivit novellen som finns med i Horisont nr 1 / 2018, "Insekterna".