torsdag 15 december 2016

Idag damp julnovell nummer två för i år ner i postlådan. Det var Kurirens decembernummer som hade kommit. Texten bygger på en skrivövning som Ann-Christine Snickars gav oss på Litterärt skapande för ett par år sedan. Små texter kan växa till sig och bli större texter. Och med lite, eller kanske mycket tålamod, kan flera sådana texter flätas ihop och så småningom bli en hel bok.

Ha en riktigt god och stämningsfull jul, med eller utan lutfisk!