torsdag 9 februari 2017

Äntligen har jag fått börja jobba med slutredigeringen av vårens roman!

Slutredigeringen av en text inför utgivningen av en bok liknar inget annat. Varje kommatecken ska sitta rätt, varje ord ska ha den rätta betydelsen, det ska inte förekomma konstiga perspektivbyten eller oklarheter när det gäller kronologin i handlingen.

Samtidigt som man har vansinnigt mycket jobb, ska man kunna se kritiskt på sin text, kritiskt, kritiskt, kritiskt, men samtidigt tro på sig själv. Man ska kunna förhålla sig till redaktörens kommentarer, så att man gör de behövliga ändringarna men ändå inte ger avkall på sin egen personliga stil och kärnan i berättelsen.

Det är inte konstigt att man gräver ner sig i en slags tunnel, när allt fler av dygnets timmar börjar upptas av arbetet med och tankarna kring texten. Men det finns ett ljus i tunneln. Snart kommer boken ut!